blue-potato

Blue Potato

“I love Potatoes”
No votes yet

1 Comment

ponyotta2's picture
OMG I LOVE POTATOES!!!!!!!!!

OMG I LOVE POTATOES!!!!!!!!!


Love your enemies! It will make them more angry.